Privacy verklaring Headroom 

Headroom spant zich in om jouw privacy te respecteren. Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder staat hier beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van jouw gegevens en hoe je kunt aangeven waar we jouw gegevens voor mogen gebruiken. Ook staat hier wat je moet doen om je gegevens bij te werken en wat te doen als je geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. Je kunt ook lezen waar je terecht kunt met vragen over privacy. Headroom neemt jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Headroom zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Welke persoonsgegevens bewaart Headroom van jou?

Wanneer je je inschrijft voor een listing via deze website of anders, zijn wij gerechtigd persoonsgegevens op te slaan. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens die wij van u kunnen verwerken: Voornaam, achteraam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), en locatie. 

Wat doet Headroom met jouw gegevens?

Headroom gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om jouw aanmelding voor een listing te verwerken en je daarover te kunnen informeren
  • om een eventuele nieuwsbrief te kunnen versturen, mits je je daarvoor hebt aangemeld
  • om uitvoering te kunnen geven aan op Headroom van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaard Headroom mijn gegevens?

Headroom bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. 

Geeft Headroom de verkregen informatie aan derden door?

Headroom geeft uitdrukkelijk geen persoonlijke informatie van haar deelnemers/bezoekers door aan andere partijen. Headroom heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers.

Ontvang ik nieuwsbrieven van Headroom?

Je ontvangt alleen digitale nieuwsbrieven van Headroom als jij ons je e-mailadres hebt gegeven en als je hebt aangegeven het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Deze dienst kun je op ieder moment opzeggen.  Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wat doet Headroom ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wat doet Headroom met Cookies?

Headroom kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door je te herkennen als je een volgende keer op de site langskomt. Je kunt deze cookies van je computer verwijderen in de voorkeuren van je browser.

Links

Op de site tref je een aantal links aan naar andere websites. Headroom kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Wij raden je ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Hoe werkt Headroom haar privacy document bij?

Dit privacy document kan regelmatig worden bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit document, kun je aan de datum die onderaan staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacy document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacy document. Als je in de toekomst deze website bezoekt en het privacy document gewijzigd is, ga je akkoord met de gewijzigde versie van het privacy document. We behouden ons het recht voor om het privacy document te allen tijde te wijzigen.

Heb ik inzage en kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Wanneer je vragen hebt of je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
  • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van jouw hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van jouw persoonsgegevens.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van jouw persoonsgegevens.
  • Jouw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot jouw als persoon.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens zoals: – het volgen van jouw bezoek op onze website (tracking) – het gebruiken van jouw aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke informatie te kunnen sturen.

Hoe kan ik contact opnemen met Headroom?

Als je wilt dat we jouw adresgegevens bijwerken, dat we je naam uit ons bestand halen of als wil je weten welke gegevens we van je hebben bewaard, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens:

Headroom
Korte Smeestraat 4b
3512NX Utrecht
info@itsonheadroom.nl

Translate